Kulturminnefondet

  • 743.jpg

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima-og miljødepartementet

Treff
205
Vurdering
Star00Star00Star00Star00Star00