Viser artikler etter stikkord: minnefond

fredag, 11 mars 2011 08:15

Johannes Kleppevik sin minnepris 2011

dosjerholmenStyret i stiftinga Johannes Kleppevik sitt minnefond deler kvart år ut ein pris på kr 25.000 til einskildperson eller organisasjon som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland. Prisen kan vera for mangeårig innsats for tradisjonell kystkultur eller til nyskapande prosjekt som marknadsfører kystkulturen og minneprisen.

Framlegg til kandidatar må vera godt grunngjeve. Det kan også sendast søknad på prosjekt eller allmennyttig aktivitet som fremjar kystkulturen.

Les mer på Sund Kommune sine nettsider...

Populære

Topp Rangert

Nye oppføringer

­