no Norwegian en English
fredag, 21 mai 2021 22:45

Gå i turstier på Sotra og langs hele Øygarden kommune

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(5 Stemmer)
Gå i turstier på Sotra og langs hele Øygarden kommune Foto: Terje Helberg

Sotra og Øygarden Kommune har et mangfold av turstier. Opplev havet, kystlandskap, fjellturer og mye mer

Kystpasset er blitt en tradisjon for mange hvor du kan klippe av hvor du har vært på tur. Dette konseptet har virkelig fått folk til å gå ut å nyte naturen og det fantastiske landskapet Sotra og Øygarden Kommune har.

Her finner du turløyper, turlag, kystpasset, friluftsområder m.m

 

Naturen

Berggrunnen i Øygarden er rester av den kaledonske fjellkjeden. Den består overveiende av gneis og gabbro, med innslag av blant annet granitt, særlig sør for Syltøyosen vest på Sotra i vest. Landskapet, som er småkupert med en strøkretning hovedsakelig nordnordvest–sørsørøst, er preget av lyngheier, torvmyrer, mange småvann og en del plantet skog. Høydedragene når i vestre del av Sotra så vidt over 100 meter over havet, mens de i gneisområdet i øst jevnt over er høyere; her når Liatårnet 343 meter over havet. Landskapet i nordre del av kommunen, det vil si i Øygarden etter grensene før 2020, er lavt og forholdsvis flatt. Høyeste punkt her er Blomøyknuten på Blomøyna med 74 meter over havet

Kysten i vest er i det meste av kommunen sterkt innskåret, og farvannet utenfor urent. Omtrent midt på Sotra skjærer Syltøyosen med Fjellspollen seg dypt inn i Sotra fra vest og deler sammen med Skogsvågen og dens indre del, Angskotvågen i øst, øya nesten i to.

På vestsiden av øyene er viktige samle- og hekkeplasser for fugl, og flere mindre områder er derfor fredet som naturreservater. Det største verneområdet er imidlertid Tjeldstømarka naturreservat på østsiden av Alvøyna, et 1061 dekar stort våtmarksområde som ble vernet i 1995. Her hekker en rekke fugler, blant annet sangsvane og grågås. Ref: Øygarden – Store norske leksikon (snl.no) 

 

 

Lest 160 ganger Sist redigert fredag, 21 mai 2021 22:57
Mer i denne kategorien « Nordsjøløypa i Vest

Populære

Topp Rangert

Nye oppføringer

­