onsdag, 12 oktober 2016 10:49

Kan du reglene for hummerfiske

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Kan du reglene for hummerfiske https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KreeftbijDenOsse.jpg

Les om hvordan en hummerteine skal være utformet, hvor mange teiner du kan bruke, hva som er minstemålet for hummer, og mye mer.

 

Kilde: Fiskeridirektoratet - 2016 - Innholdet på fiskeridirektoratet sine nettsider kan endres uten at denne artikkelen oppdateres. Du er selv ansvarlig for å følge med på aktuelt regelverk.

http://www.fiskeridir.no/ 

Fredningstiden for hummer utløper 1. oktober klokken 08.00 over hele landet. (Dette gjelder også i 2016, når 1.oktober faller på en lørdag.) Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning, kan likevel oppbevares i sjøen. Fiskeridirektoratets regionkontor i det gjeldende området kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

  • På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er det tillatt å fange hummer fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november.
  • For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember. I perioden hummerfisket pågår, fra 1. oktober til 31. desember, er det forbudt å sette eller trekke teiner på kyststrekningen fra og med Vest-Agder til grensen mot Sverige fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00. Dette kalles helligdagsfredning. Se utøvelsesforskriften, § 35.
  • Det er ikke lov å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på den samme kyststrekningen fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.
  • Det er ikke krav om minimumsdybde for hummerteiner. Derimot er det minstedybde for krabbeteiner deler av av året mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista.

Minstemål - Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).

Redskap - Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annet redskap skal settes tilbake i sjøen

Antall teiner - Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert, eller fra land, kan drive fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner. Begrensningen på 10 hummerteiner gjelder også per fartøy. Dersom flere personer fisker hummer med samme båt, kan de til sammen altså ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner samtidig. Men du kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner - for eksempel krepseteiner.

Antall teiner for hummerfiske og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stykker totalt.

Hvordan skal hummerteiner - I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst to sirkelformede fluktåpninger - en på hver side av redskapet. Åpningenes diameter skal være minst 60 millimeter. Åpningene skal være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet. Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapen står ute for fangst. Sanke- og samleteiner og hummerteiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.

Omsetning - Fritidsfiskere kan ikke omsette hummer. Som med all annen omsetning av fisk og skalldyr, skal også hummeren omsettes gjennom et salgslag eller en godkjent kjøper. Som forbruker kan du være sikker på at hummeren du har kjøpt er lovlig omsatt dersom den har et ID-merke. Mangler den dette, er den ulovlig omsatt.

Du kan lese mye mer om dette tema på http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Noen-utvalgte-arter/Hummer 

Lest 1474 ganger Sist redigert onsdag, 12 oktober 2016 11:19

Populære

Topp Rangert

Nye oppføringer

­