Fisketorget. Handel fra båtene
Foto: Johanne Pihl - https://marcus.uib.no/

Stril og Bergenser historisk sett

Historisk sett har forholdet mellom bergensere og striler på Sotra vært preget av en interessant dynamikk, med både samarbeid og konkurranse, som har vært med på å forme kulturen og samfunnet på disse øyene utenfor Bergen.

Begrepene “bergenser” og “stril” har tradisjonelt blitt brukt for å skille mellom mennesker fra byen Bergen og de som bodde i de omliggende landlige områdene, inkludert Sotra. Bergensernes opprinnelse som handelsfolk og sjømenn har satt sitt preg på byens karakter, mens strilene har vært assosiert med et mer landlig livsstil, primært knyttet til fiske, jordbruk og naturressurser.

Sotra, med sin nærhet til Bergen og samtidig sin egenartede kystkultur, har vært et sted der disse to gruppene har møttes og samhandlet. Handel og sjøfart har vært viktige bindeledd mellom bergenserne og strilene på Sotra gjennom historien. Byens handelsnettverk og ressurstilgang har tiltrukket seg strilene, som fant arbeid og muligheter i Bergen, mens bergenserne kunne dra nytte av Sotras ressurser og naturskjønnhet.

Selv om det har vært et samarbeid og gjensidig nytte, har det også vært spenninger og rivalisering mellom disse gruppene. Forskjeller i kultur, dialekt og levesett har bidratt til en viss avstand og identitetsforskjeller mellom bergensere og striler. Dette har også blitt reflektert i historier, tradisjoner og sosiale skikker som har eksistert mellom disse gruppene på Sotra.

I dagens samfunn har imidlertid mye av den historiske rivaliseringen blitt dempet, og identitetene har blitt mer sammensveiset. Moderniseringen, urbaniseringen og utviklingen av infrastruktur har ført til en større grad av samhørighet og felles identitet på Sotra. Den rike kulturarven fra både bergensere og striler har vært med på å forme dagens samfunn på øyene utenfor Bergen, og det er denne mangfoldige arven som bidrar til å styrke fellesskapet og identiteten til innbyggerne i området.

Samspillet mellom bergensere og striler på Sotra gjennom historien har vært en kilde til rikdommen og mangfoldet i regionens kultur og samfunn. Denne historien fortsetter å forme og berike livet til de som bor på disse øyene i dag, og den bidrar til å skape et unikt fellesskap med en rik og fargerik historie.

 

Striler på Fisketorget

Strilene har gjennom tidene hatt en betydelig tilstedeværelse på Fisketorget i Bergen, som har vært et viktig handelssted og møteplass for fiskere og handelsmenn i århundrer. Strilene, fra områdene rundt Bergen og spesielt øyene som Sotra, var kjent for sin fiskekunnskap og tilgang til fersk fisk og sjømat.

Hver dag, lenge før soloppgang, ville strilene seile sine båter fra Sotra og nærliggende kystsamfunn inn til Fisketorget i Bergen. De kom lastet med fangsten fra de friske farvannene utenfor kysten, bærende på tradisjonene og fiskekunnskapen som hadde blitt overlevert fra generasjon til generasjon.

På Fisketorget møttes strilene med bergenserne og andre handelsmenn for å selge sin fangst. Den ferske fisken, skaldyrene og andre delikatesser fra havet ble raskt etterspurt blant bergenserne og de mange tilreisende til byen. Strilenes tilstedeværelse var en viktig del av markedslivet på Fisketorget og bidro til å berike tilbudet av fersk sjømat i Bergen.

Den særegne dialekten og kulturen til strilene var også en del av deres identitet når de kom til Fisketorget. Deres tilstedeværelse og måten de utførte handel på, bar preg av deres kystkultur og tradisjoner. De bidro ikke bare med sin fangst, men også med en egenart og stolthet knyttet til sitt fiskeri og sin tilhørighet til områdene rundt Bergen.

Strilenes kommersielle og kulturelle bidrag til Fisketorget i Bergen har vært en vesentlig del av byens historie og handelsliv. Deres tilstedeværelse har ikke bare gitt byen tilgang til fersk og kvalitetsrik sjømat, men har også vært med på å forme den rike kystkulturen og identiteten til både strilene og bergenserne gjennom århundrene.

 

Bergensere flytter til Sotra

Bergensere som bosatte seg på Sotra, øyene utenfor Bergen, har gjennom historien bidratt til å forme og berike lokalsamfunnet på disse øyene. Den nære tilknytningen mellom Bergen og Sotra har ført til en kontinuerlig strøm av mennesker som valgte å slå seg ned utenfor bygrensene.

For mange bergensere representerte Sotra et alternativ til bylivet samtidig som det var nærheten til byen. De fant på øyene en kombinasjon av landsbygdens ro og nærhet til naturen, samtidig som de hadde tilgang til byens fasiliteter og muligheter. Dette appellerte til de som ønsket et stille liv, men med de bekvemmelighetene en by kunne tilby.

Når bergensere bosatte seg på Sotra, brakte de med seg sin egen kultur, tradisjoner og kompetanse fra byen. Deres erfaring innen handel, sjøfart og annen næring bidro til å berike og diversifisere øysamfunnet. Noen av dem etablerte handelsvirksomheter, andre engasjerte seg i landbruket eller annen næring som var typisk for området.

Denne bosettingen førte også til en viss påvirkning på Sotras kultur og samfunnsliv. Bergensere brakte med seg sin egen dialekt, skikker og vaner som i noen grad smeltet sammen med den lokale kulturen på øyene. Deres tilstedeværelse har bidratt til en kulturell mosaikk som har preget Sotra gjennom årene.

I dagens samfunn fortsetter denne historien, selv om den moderne utviklingen og urbaniseringen gradvis har endret dynamikken mellom byen og øyene. Bosettingen av bergensere på Sotra har vært en integrert del av øysamfunnet og har bidratt til den rike kulturen og mangfoldet som preger dette unike området utenfor Bergen.

 

Relaterte artikler

Telavåg tragedien - Video

Angrepet på Herdla Fort 1941 - Video

Livets Portal - Skulptur og tur til Grana i Telavåg
Livets portal er laget av kunstneren Beate Einen. Grana er helt…
Sotra Øygarden Turlag
Sotra Øygarden Turlag er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag.
Kystmuseet i Øygarden
Kystmuseet i Øygarden - Bli kjend med livet i, og ved havet
Fjell festning
Fjell festning på Sotra, er blant dei største enkeltståande…
Johannes Kleppevik-statuen
Johannes Kleppevik (født 10. oktober 1947, død 3. februar 2001)…
Nordsjøfartmuseet
Nordsjøfartmuseet ligg i Telavåg på øya Sotra vest for Bergen.…
Askøy Turlag
Vi er et av 16 lokallag til Bergen og Hordaland Turlag og har over…
Herdla Museum
Få med deg Herdla si rike historie, kampflyet frå andre…

Om oss

Formålet med dette nettstedet er å profilere Askøy & Øygarden kommune.

Hordanett.no (org. nr 985 033 307) har etablert vestforbergen.no som Askøy og Øygarden kommune uoffisielle nettportal for å profilere reiselivsnæringen, lokale bedrfter og tjenester m.m. 

Du kan også bruke domenet: visitoygarden.no og sotraportalen.no

Les mer...

 

We use cookies
Vi bruker ( cookies ) informasjonskapsler på nettsiden vår. Noen av dem er essensielle for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre denne siden og brukeropplevelsen (sporingsinformasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du avviser dem, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet. Valget ditt er aktivt i 365 dager.